Nový prales

Nový prales pod Ještědem

Jen asi 20 km od penzionu se na rozsáhlých jižních pláních pod Ještědem rozkládá území Nového pralesa, který je výsledkem dlouholetého projektu severočeské ekologické skupiny Čmelák. Cílem tohoto projektu je přeměna zdevastovaných smrkových monokultur v přirozené smíšené porosty spíše listnatého charakteru – tedy navrátit lesům jejich přirozené zdraví, stabilitu, odolnost a zvýšit druhovou diverzitu fauny i flóry. Smrkové lesy, jak je známe dnes, mají totiž s přirozenými původními lesy pramálo společného. Smrkové monokultury jsou výsledkem intenzivního odlesňování pro zemědělské a těžební účely. Původními druhy, které se na našem území přirozeně vyskytovaly byly hlavně duby, javory, olše, habry, lípy v nižších oblastech, buky a jedle ve vyšších a o něco vlhprales

čích oblastech, a smrkové porosty se nacházely až na horní hranici lesa, ve vyšších nadmořských výškách. Za to, jak dnešní lesy vypadají, může tedy člověk.

Posláním Čmeláka je vytvořit přirozeně fungující zdravý les, kde všechny procesy budou ponechány přírodě, nebude se zde těžit ani jinak zásadně zasahovat. Co se předkům nepovedlo, to by se mělo opět napravit. V budoucnu pak díky této činnosti můžeme získat unikátní přírodní památku, která už nyní může být vzorem pro hospodaření v českých lesích.

Smrkové porosty na pláních pod Ještědem jsou již od roku 2004 postupně přeměňovány na smíšené kultury. Za tu dobu se vytvořilo 35 ha lesa, který je obehnán oplocenkou a postupně se zvětšuje. Cílem Čmeláka je toto přírodní území nadále rozšiřovat a starat se o blaho přírody. Naše děti a jejich děti nám za to jistě poděkují.

Pokud byste se na tomto nádherném projektu chtěli podílet, máte jedinečnou možnost. Můžete se zdát dobrovolnníky a pomoci s prací, ale pokud se na sázení lesa zrovna necítíte, další variantou jsou dárkové poukazy – doslova na kus lesa.  Můžete svým blízkým darovat poukázku na lesní plochu o výměře 10, 25 nebo 50 m2 a finančně tak Čmeláka podpořit při jejich poměrně náročné práci.

Nový prales najdete na jižních pláních pod Ještědem, 800 m od chaty Na Pláních. Pralesem vede česko – německá naučná stezka, která vás seznámí se zajímavostmi tamní přírody i historickými souvislostmi. Prales i stezka rozhodně stojí za návštěvu, doporučujeme hostům Penzionu jako jedno z míst, kam určitě zavítat.

Všem Čmelákům přejeme hodně zdaru, co nejvíce vysazených stromků a velký kus přírodního a zdravého pralesa ! 

Více informací o této nádherné iniciativě najdete na webových stránkách: www.cmelak.cz/novyprales/index.html

Darovací certifikáty

certifikat-vevericka

poukaz-mlok

darovaci-certifikat-sova